Albanska föreningars union i Sverige © 2010 • Privacy Policy • Terms of Use

Nyheter

 

• Kommande »

För tillfälligt inga nyheter

 

 

Verksamhetsberättelse

 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2008

Styrelsen för Albanska Föreningars i Sverige, lämnar härmed

Verksamhetsberättelse för tiden:

080101-081231

 

 

 INLEDNING

 

Albanska Föreningars Union i Sverige, som en centralorganisation, frivillig, självständig och religiöst obunden, byggd på demokratiska värden, har under verksamhetsåret 2008, bedrivit och utvecklat kultur, idrott, utbildning, språk och andra aktiviteter samt hjälpt sina medlemmar i olika samhälls- och sociala frågor, integration, nationell och internationell verksamhet, seminarier, föreläsningar, kurser, uppsökande verksamhet, kvinnoverksamhet, projektverksamhet utbildningsverksamhet för förtroendevalda, kassörer, revisorer, ungdomsledare och instruktörer. Vi har get kontinuerlig information till våra medlemmar om händelserna i Sverige, hjälpt dem med olika frågor rörande aktiviteter på lokalt nivå samt bidragit till en bättre organisering och höjt kvalitén.

 

Den genomförda verksamheten under ovan nämnd period, har haft ett ganska brett organisations och aktivitets – bildningsfält.

 

Vårt program, ligger som grund för all den genomförda verksamheten. Vi arbetar målmedvetet vidare med förenings- och organisations utveckling tillsammans med våra föreningar och samarbetspartner i övrigt.

Detta görs för att stärka medlemmarnas möjlighet till ett gott liv med inflyttande över sin egen fritid.

 

Våra stadgar, ide program och verksamhetsplan, har utgjort underlag för den genomförda verksamheten under ovannämnd period. Vår ambition är att redovisa hur vi lyckats bäst och sämst förverkliga de mål som sattes upp i verksamhetsplanen.

 

Under ovannämnd verksamhets period, har vi också stött på en del problem. Uppstådda problem och brister har vi lyckats lösa på ett demokratiskt sätt, genom möten, kontakter och diskussioner med berörda styrelser, grupper och enskilda.

 


 

 

 

Förtroendevalda:

 

Styrelsen:

 

Styrelsen har haft följande sammansättning under ovannämnd period:

 

Ordförande: Fikrije Bajraktari, ombud från Kvinnoföreningen ” Hand i Hand ” – Malmö.

V. ordf.       Nazmi Syla, ombud från föreninge.n ” ABC ” – Halmstad.

Org.ek.sekr. Ahmet Bella, ombud från föreningen ” Collegium Musicum ” – Malmö

 

Övriga ledamöter:

 

Shaban Rashiti: ombud från föreningen ” Besa ” – Malmö

Fevzi Ademi: ombud från Föreningen ” Albansk -Svensk vänskapsförening ” - Hässleholm

Raif Mulolli: ombud från föreningen ” Korabi ” – Helsingborg

Shaban Rashiti: ombud från föreningen ” Victoria ” – Trelleborg

Suzana Bilal: ombud från kvinnoföreningen ” Hand i Hand ” – Malmö

Muharrem Nura: ombud från föreningen ” Familjecenter ” – Göteborg.

 

Suppleanter:

 

Bekim Kalleshi:  ombud från föreningen ” Albulena ” – Malmö

Fatmir Jashari,    ombud från föreningen ” Korabi ” – Helsingborg

Ali Shipshani:     ombud från fröeningen ” Hasan Prishtina ” – Landskrona

Hamdi Arifaj:     ombud från föreningen ” Shqiponja e maleve ” - Falkenberg

 

 

Revisorer:

 

Jeton Peci: ombud - Malmö

Gani Sekiraqa: ombud - Malmö

Fejzë Halili: ombud - Limmared.

 

Valberedningen:

Ferat Meha : ombud från föreningen ” ABC ” – Halmstad

Fisnik Demjaha: ombud från föreningen ” Besa ” – Malmö, valdes den 3 maj 09.


 

Stadgekommissionen:

 

Fil. Mag. Sadulla Zendeli – Daja: ombud från föreningen ” Kosova ” – Kalmar

Dr. Muhamet Shatri: ombud från föreningen ” Besa ” - Malmö

Bujar Halili: ombud från föreningen ” Shala ” - Limared

 

Under år 2008 , har Styrelsen haft 5  protokollförda möten. På dessa möten, har vi då och då inbjudit även Styrelseledamöter och andra personal och medlemmar från våra föreningar.

 

Detta har visat mycket positivt och föreningarna vill att även i framtiden anordnas sådana möten som har utbildnings karaktär. Dessa möten har genomförts för att höja kvaliteten på verksamheten samt samarbetet mellan Unionen och våra föreningar.

 

Vid dessa tillfällen, har diskuterat samt beslutat för följande aktiviteter:

 

1. Att hjälpa medlemmarna med planering och administration,

2. Att intensivt arbeta med integrations frågor och integreringen av

albanerna i det nya hemlandet.

3. Att bekämpa rasism och rasdiskriminering.

4.  Att igångsätta nya aktiviteter.

5. Att rekrytera nya medlemmar.

6. Att igångsätta utbildning och studieverksamhet för instruktörer, förtroendevalda, personal.

7. Hur ska man öka albanernas intresse att engagera sig i föreningslivet i det nya hemlandet.

8. Att organisera flera gemensamma kulturella evenemang.

9. Att stärka medlemmarnas inflyttande i samhället.

10. Att förebygga psykisk och fysisk ohälsa samt utveckla metoder för att bearbeta problem när de redan uppstått.

11. Att lära sig ställa krav och samarbeta demokratiskt med andra.

12. Att skapa ett fungerande kulturprogram för hela Unionen.

13. Att skapa kontakter med andra organisationer och myndigheter i landet.

14. Att presentera medlemmarnas intresse framför institutioner och myndigheter.


 

UNIONENS VERKSAMHET BESTÅR AV FÖLJANDE SEKTIONER:

 

Sektionen för kulturfrågor:

 

Under år 2008, sektionen för kulturfrågor har intensivt arbetat och genomfört de planerade kulturevenemang som var planerat i samarbete med våra föreningar.

 

Följande evenemang har ägt rum under 2008:

 

* Centralt manifestation med anledning av internationella kvinnodagen i Malmö.

 

* Deltog 6 föreningar med folkdans, sång, musik och poesiläsning.

 

* Kvinnoföreningen ” Iliriana”  i Helsingborg, och Kvinnoföreningen ”  Vlora” i Göteborg, anordnade kulturaftnar med anledning av kvinnodagen.

 

* Kosovossjälvständighet, firades på flera orter såsom: Malmö, Falkenberg, Göteborg, Nybro och Jönköping. På dessa föreställningar, närvarade Unionens styrelsemedlemmar. Föreställningarna har varit mycket lyckade. Medverkande och närvarande var också inbjudna från andra föreningar, etniska förbund, svenska grupper samt kulturarbetare och politiker.

 

* Albanska Nationaldag den  28 november i Malmö, arrangerades en kulturprogram med sång, musik, folkdans och poesiläsning. Deltog 7 föreningar med folkdanser, sång, musik mm.

 

* Nyårsfirandet med sång, dans och musik, tomten delade Julklappar till barnen.

 

* För första gången organiserades Folkdansfestivalen i Halmstad den 10 maj 2009.  Deltog 10 folkdansgrupper från våra föreningar, men även andra inbjudna grupper från andra nationaliteter och två svenska grupper. Vi riktar stor tack till föreningen ” Shqiponja e Maleve ” från Falkenberg, för bra organisering och genomförande. Unionens v. ordförande som höll ett litet hälsningstal öppnade festivalen. Styrelsen för Albanska Föreningars Union, har beslutat att Folkdansfestivalen skall anordnas årligen i maj månad.

 


 

* Den 22 november organiserades Poesi och Musikfestivalen i Malmö med mycket lyckad resultat. På festivalen deltog över 30 poeter och musiker som framförde sina verk. De flesta medverkande var ungdomar. En mycket glad överraskning blev också att de flesta var kvinnor,flickor. På festivalen var inbjudna många gäster bland annat representant från Ungdomsstyrelsen  Maria Sundbum Ressaissi. Unionen bjöd på mat till alla närvarande. Efter festivalens officiella del, fortsatte kvällen med musikunderhållning till sent på natten. Festivalen har en traditionell karakter och kommer årligen att organiseras.

 

Under år 2008, har vi anordnat flera föreläsning med temat:

” Kultur som en väg till närmande i ett mångkulturellt samhälle ”. På dessa föreläsningar deltog över 450 deltagare från våra föreningar. Kulturen stå högst upp på vår aktivitets lista.

 

Sektionen för kulturfrågor i samarbete med andra kulturgrupper inom våra föreningar, deltog på Malmöfestivalen som ägde rum i augusti månad.

 

Sektionen för kulturfrågor, hjälper lokalavdelningarna med organisering av teaterverksamhet och andra kulturaktiviteter. Flera föreställningar har ägt rum i Malmö, Helsingborg, Halmstad, Göteborg, Nybro, Jönköping, Falkenberg mm. Intresset för teater och kulturaktiviteter är mycket stor bland våra ungdomar men även vuxna. Styrelsen för Albanska Unionen kommer även i framtiden att prioritera de förningar som bedriver liknande aktiviteter för barn och ungdomar.

 

Kulturutbyte:

 

Varje år bjuder vi även grupper och enskilda från andra etniska förbund även svenska grupper.

Vi hade också inbjudna från hemlandet: poeter, musiker – representanter från kulturministeriet.

Vi kommer också fortsättningsvis att utveckla samarbetet och kontakter med andra liknande organisationer och föreningar i landet.

 

Sektionen för idrottsverksamhet:

 

Sektionen för idrott, har under året organiserat två gemensamma turneringar. Sektionen har arrangerat tävlingar i november 2008 i Helsingborg, turnering i schack, deltog ungdomsgrupper men även vuxna från Malmö, Trelleborg, Hässleholm, Halmstad, Limmared. Göteborg. I Kalmar, anordnades turnering i fotboll för ungdomar. Deltog över 10 lag från våra föreningar och gäster. Tävlingen var mycket lyckad.  

 


 

Sektionen för integrationsfrågor och samhällsfrågor:

 

Sektionen för integrationsfrågor, har arbetat med information gällande integreringen i det nya hemlandet.

Vi har organiserat flera diskussions möten, där vi har bjudit in människor som är bra för att förmedla sina erfarenheter och sina kunskaper. Genom dessa möten, har vi skapat kontakter mellan människor, albaner, svenskar och andra etniska grupper. De flesta albaner i Sverige saknar kunskaper i svenska språket. Därför har vi anordnat kurser i nybörjar svenska för invandrare. Intresset har varit stort. Vi kommer även i framtiden att jobba med det på olika sätt framför allt genom studieförbundets cirkelverksamhet.

 

Följande har vi arbetat med:

 

1. Anpassning och integrering.

2. Arbetslöshet och skola.

3. Rätt till arbete för ungdomar.

tvåspråkighet.

4. Ung konsument i Sverige – konsument lagen mm.

5. Kvinnomisshandel, trafficking mm.

Under årets gång har vi regelbundet informerat medlemmarna om aktuella händelser i samhället under 2008.

 

Vi har även get information om HIV/aids sjukdomar, drog och alkohol missbruk.


 

Sektionen för utbildningsverksamhet:

 

Sektionen för utbildningsverksamhet, under år 2008, har arbetat och genomfört de planerade utbildningsdagarna med ett tillfredställande resultat. På våra utbildningsdagar, har deltagit ungdomar, instruktörer, förtroendevalda, personal, pensionärer från olika föreningar.

 

För att höja kunskaperna hos våra medlemmar, har vi i samarbete med Studiefrämjandet startat olika utbildningar i ämnet:

 

* Föreningskunskap

* Utbildningar för folkdans ledare

* Utbildningar för instruktörer, ungdomsledare, koreografer.

* Utbildningar för kassörer

* Utbildningar för revisorer

* Utbildningar för förtroendevalda.

* Integration

* Samhällsfrågor

* Språk

 

Dessa utbildningar fungerade mycket bra och vi kommer att fortsätta även i framtiden.

Vi vill tacka Studiefrämjandet som hjälper oss med genomförandet av dessa utbildningar.

Dessa utbildningar, leds av kunniga personer med lång erfarenhet inom föreningslivet i Sverige.

Litteratur och övriga material som används i utbildningsverksamheten är godkänt av studieförbundet.

 

 


 

Kvinnosektionen:

 

Kvinnosektionen, har arbetat med olika kvinnofrågor och samhällsfrågor.

Inom Albanska Unionen finns tre kvinnoföreningar: Malmö, Helsingborg och Göteborg, som är mycket aktiva.

Unionens ordförande är också en kvinna från kvinnoföreningen ” Hand i Hand ” – Malmö.

Sektionen i Unionen, organiserar olika utbildningar och föreläsningar med aktuella teman, samarbetar med andra kvinnoorganisationer, organiserar studiebesök mm.

 

För varje genomfört aktivitet/utbildning, finns en intern utvärdering.

Vi kan konstatera att vi i stort sätt lyckats med vår verksamhet under år 2008.

 

Vår förhoppning är att vi fortsättningsvis kommer att bygga på våra erfarenheter och att utvecklingen och etableringen av Albanska Unionen gå i positiv riktning, men vi måste göra bättre satsningar och utveckla olika metoder och modeller för att höja kvalitén och intresset hos våra medlemmar.

 

Årsmöte:

 

Årsmötet ägde rum den 31 maj 2008, på föreningen Hasan Prishtinas lokaler i Landskrona. 

 

Slutord:

 

Vi kan med tillfredställande konstatera att redovisat verksamhet för ovannämnd period är ett uttryck för den profilerade verksamheten som Albanska Föreningars Union genomför. De prioriterande grupperna är barn, ungdomar, kvinnor. Vi tar därmed vårt ansvar på allra största allvar och arbetar strävsamt vidare med att förstärka  föreningsverksamheten. Unionens ansvar är att skärpa kvalitet och uppföljning i genomförd verksamhet och under året har arbetet och intensifierats med egen kontroll.

 

Utvärderingarna visar att nästan all av våra deltagare är nöjda med sina insatser och av dessa är över 95% mycket nöjda. 85% av deltagarna tycker att de utvecklas som individer när det gäller våra utbildningsdagar.

 

Kulturverksamheten och de aktiviteter och festivaler vi genomfört, var mycket positivt mottagna av medlemmarna, med förhoppning om att vi även fortsättningsvis kan bedriva en så rik kulturverksamhet.

 

Vi har et mycket bra samarbete med Studiefrämjandet och andra samarbetspartner, lyckats genomföra de mest viktiga och behövliga aktiviteterna för verksamhetsåret 2008. Styrelsen har intensivt arbetat med föreningarnas medlemsförteckningar, deras verksamhet och medlemsavgifter. Under årets gång, har vi gjort flera besök och haft nästan vardagliga kontakter med våra föreningar, där vi förklarat för dem vad som krävs och vilka regler som gäller för en lokalförening.

 

Det finns ett antal föreningar som står i kö för medlemskap i Unionen men de uppfyller inte kraven för medlemskap. Unionen har påpekat om visa brister i deras verksamhet som är ett hinder för medlemskap i Unionen.

Tre av våra föreningar som var medlemmar 2007, finns inte längre i vårt medlemsregister med anledning av att de tyvärr inte lyckats uppfylla kraven för medlemskap i Unionen. Men vi har fått två nya föreningar som medlemmar som naturligtvis uppfyller kraven för medlemskap. Vi har 22 föreningar med sammanlagt 2359 betalande medlemmar.

 

Ungdomsstyrelsens påpekande gällande revisorernas intygande, har vi tagit på allvar och arbetat med att ställa till rätta. I samband med detta har styrelsen haft möte med revisorerna där vi meddelat om Ungdomsstyrelsens påpekanden och dessa brister naturligtvis måste rättas till.

 

Revisorerna har också fått material och handbok, gott på kurser gällande regler och föreskrifter för  revisorer inom ideella föreningar.  Styrelsen har beslutat att i fortsättningen anlita godkänt revisor för Intygande av Unionens verksamhet. Unionens revisorer, som är valda av Unionens Kongress skall svara för Revisionsberättelse.

 

Vi har  i vår verksamhetsberättelse beskrivit vår verksamhet för 2008 med både positiva effekter och brister. Vi kan säga att verksamheten i stor varit lärorik och innehållsrik, som utan bidrag och stöd vi fått från Ungdomsstyrelsen, naturligtvis ej kunnat genomföra.

 

Vår representant deltog på Dialogkonferensen i maj 2008 som diskuterades om de nya bidragsreglerna.

På Konferensdagarna den 23 och 24 september 2008, Unionen var representerad av två medlemmar. Dessa konferenser är mycket givande. Informationen vi får vid dessa tillfällen är mycket viktigt för vårt arbete och framtida verksamhet.

 

Albanska Föreningars Union, riktar varmt  och stort tack till de medlemsföreningar och deras Styrelser, till alla förtroende, instruktörer, ungdomsledare, personal och alla övriga som genom sitt hängivna arbete bär upp Unionens verksamhet.

 

Vi vill också framföra ett tack till övriga organisationer och myndigheter som hjälpt oss i vår dagliga verksamhet.

 


 

Vi vill speciellt tacka Ungdomsstyrelsen för stöd till Albanska Föreningars Union i Sverige och hoppas på ett gott samarbete i framtiden.

 

Styrelsen för Albanska Föreningars Union

 

Malmö: 2009-03-20

Verksamhetsberättelse 2008, slutord.

 

 

Handlingsplan

 

Handlingsplan för 2009

Albanska Föreningars Union i Sverige, under år 2009, planerar genomföra följande aktiviteter:

1. Styrelsemöten, 5 st.

2. Utbildningsverksamhet för förtroendevalda, instruktörer, och personal.

Varje utbildning innehåller mellan 10 – 15 sammankomster.

3. Seminarier med styrda temat:

*  Föreningsliv

* Mångfald i föreningslivet.

* Tvångsäktenskap/hedersmord.

* Demokrati och jämställdhet åt alla:

* Rasism och diskriminering:

* Kultur åt alla.

* Språk.

Genom mötesplatser kommer vi att skapa nätverk mellan deltagarna som fortsätter att utvecklas efter seminariernas slut. Den viktigaste faktorn för att bli delaktig i samhället, är ett eget arbete och möjlighet till egen försörjning.


 

4. Ledarskapsutbildning:

Från flera föreningar framkommer önskemål om ledarskapsutbildning som tar sin utgångspunkt i föreningarnas specifika situation.

Under år 2009, planerar vi 6 st. ledarskaps utbildningar ( Malmö, Göteborg, Stockholm, Kalmar, Växjö, Jönköping).

5. Cirkelledareutbildning:

* Grundläggande utbildning.
* Fördjupning.

Studiecirklarna bygger på folkbildningens metodik. Utbildningen delas in i två steg.

* En obligatorisk introduktion, 6 – timmar.
* En pedagogisk introduktion, 20 – timmar.
* En fördjupnings utbildning, 80 – timmar.

5. Kvinnomässan:

Kvinnomässan planerar vi genomföra hösten i  september 2009 i Göteborg. Deltagare: kvinnor från våra föreningar, inbjudna representanter från andra organisationer samt representanter från hemlandet.

Programmets innehåll:

* Matkultur.
* Debatt.
* Kulturprogram.

6. Handikappverksamhet:

Planer för verksamheten:

* Erbjuda studiecirklar.
* Erbjuda processutbildningar.
*
Studiebesök.
*
Utflykter.
* Kulturevenemang.


 

7. Konferenser och andra möten under år 2009:

Albanska Föreningars Union kommer att delegera i de möten som organiseras av Ungdomsstyrelsen och andra organisationer och myndigheter i landet.

8 Årsmöte:

Årsmötet kommer att äga rum den 3 maj 2009.

9. Kulturverksamhet:

Vi planerar:

1. I maj 2009, kommer vi att organiserar Folkdansfestivalen i Halmstad.
2.
Deltagare våra föreningar samt inbjudna gäster och andra etniska grupper och enskilda.
3.
I november 2009: Poesi och Musikfestivalen i Malmö.

Deltagare: våra medlemmar från olika föreningar men även inbjudna gäster och andra etniska grupper och enskilda.

10. Kulturutbyte:

* Inbjuda andra organisationer till våra evenemang och tillställningar.
* Besöka andra organisationer och utbyta erfarenheter.

11. Fria aktiviteter:

* Internationella kvinnodagen.
* Idrottstävlingar i februari och november.
* Svenska nationaldag.
* Albanska nationaldagen.
* Nyårs firandet.
* Kosovos självständighet.
* Studiebesök.
*
Konstutställningar.
* Föreläsningar.
* Kulturaftnar


 

12. Sektionernas arbete:

Vi planerar 5 st. sammanträffar för planering och genomföring av hela verksamheten för 2009.

Albanska Föreningars Unions grundprinciper är:

* Att ge våra medlemmar möjligheter att aktivt delta i samhällslivet.
* Att ha kritisk samhälls syn.
* Att utvecklas och att skapa.

13. Klimatet är ditt:

Syftet är att få mer kunskap om klimatförändringar och vad de kan betyda för vårt liv på jorden.

Temat är: ” Klimatet är ditt ”

Målgrupp:

* Våra medlemmar inom Albanska Föreningars Union i Sverige.

* Vi planerar 10 st. utbildningar/debatter.

* Varje utbildning/debatt, omfattar 3 – 6 timmar.

14. Projektarbete.

Vi planerar tre st. projekt under verksamhetsåret 2009:

* Hedersrelaterat våld i nära relationer.
* Rasism och intolerans.
* Diskriminerig och intolerans.

Kvalité är en viktig del av vår profil.

Från årsmötet:

Malmö: 2009-05-03                            Styrelsen,                   

                                                         Ordf. Fikrije Bajraktari

 

 

 

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan

 

För

2010/2011

 

Verksamhetsinriktning

 

Inledning

 

I denna verksamhetsplan för 2010/2011, presenterar vi de aktiviteter samt de mål och metoder vi har satt upp för att uppnå dessa syften. Det krävs en allt större tydlighet av vår verksamhet.

Med våra nya metoder/modeller, hoppas vi kunna uppnå både intresse för det vi gör och möjlighet för alla berörda att se mål och utfall i Unionens breda verksamhet.

 

En aktiv fritid måste tillmätas en allt större betydelse i dagens samhälle, inte minst om man tänker på den förebyggande hälsoeffekt detta måste ha för alla!

Sambandet mellan hälsa och en bra fritid blir ännu tydligare för utsatta grupper som ungdomar, funktionshindrade, arbetslösa och invandrare.

 

Demokratiska arbetssättet, har det en framtid i föreningslivet?

Under slutet av 1900 – talet och in på 2000 – talet, tror vi misstron mot demokratiska arbetssättet består. Hur skall vi vända denna trend?

 

Idag har föreningslivet blivit alltmer skollikt, med en teoretisk uppläggning och allt mindre upplevelser. Upplevelsen med all sinnen för barn, ungdomar och vuxna. Vi behöver fler mötesplatser.

 

Mötesplatsernas uppgift blir att ge både en känsla av intensitet och samtidigt ro, där både ungdomar och vuxna människor ha en naturlig plats. Detta kan ske inom ramen för ett organiserat föreningsliv. En miljö där alla har möjlighet att påverka är ett måste.

 


 

Utan tvekan, det finns fördelar med ett demokratiskt organiserat arbete. Man kan sammanfattar dessa fördelar på följande sätt:

 

* Man får tidigt vara med och ta ansvar.

* Man får tidigt möjlighet att vara med och påverka sin situation

* Man får känna delaktighet

* Man får hjälp att hitta sin identitet

*Man finner en kontinuitet, får ” växa ” in, passera stadier, något som sociologiskt är viktigt för att bli vuxen.

Ett demokratiskt arbete är ett måste!

Detta är inte ett hot utan en möjlighet.

Albanska Föreningars Union, under ovannämnd verksamhetsperiod, kommer att prioritera och speciellt arbeta inom följande områden:

 

* Att presentera medlemmarnas intresse framför institutioner och myndigheten.

* Att vara rådgivande organ för sina medlemmar

* Att organisera gemensamma kultur och idrottsverksamhet

* Att skapa ett fungerande kulturprogram för alla våra föreningar

* Att  utbildning och studieverksamhet för ungdomsledare, förtroendevalda, instruktörer, funktionärer m.m.

* Att rekrytera nya medlemmar

* Att bekämpa rasism och diskriminering

* Att bekämpa alkohol och drog missbruk bland ungdomar i förebyggande syfte

* Att intensivt arbeta med integrationsfrågor av albanerna i det nya hemlandet

* Att arbeta med handikapp och andra frågor som rör ungdomarna.

 

Beredskap för verksamhetsplan och utveckling

 

Vision:

 

Unionen ska uppfattas som en demokratisk, frifillig mötesplats för albanska föreningar i Sverige samt alla andra som är intresserade av kulturaktiviteter och olika samhälls frågor.

 

Mål och syfte:

 

* Stödja verksamheten som bidra till att stärka och utveckla demokratin.

 

* Bidra till att göra det möjligt för medlemmarna att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen.

 

* Bidra till att breda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

 

Följande verksamhetsområden som i hög grad kommer att prioriteras:

 

* Kring jämställdhet mellan könen.

* Det månkulturella samhällets utmaningar.

* Den demografiska utmaningen.

* Det livslånga lärandet.

* Kulturen.

* Tillgängligheten och möjligheterna för personer med funktionshinder.

* Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa.

* Utbildningsdagar.

* Integration & föreningsliv.

* Den egna försörjningen.

* Ledarskapsutbildning

 

Den gemensamma värdegrunden:

 

Albanska Föreningars Union ska tillsammans med sina medlemsföreningar och intresserade, genomföra flera aktiviteter kring väldet med mångfald och integration i det nya hemlandet.

 

Svenska språket är grunden för allt samhälls liv i Sverige. De albaner som kommer till Sverige, redan från början ska börja lära sig svenska. En god språkundervisning som börjar redan vid ankomsten till Sverige, är därför betydelsefull för en lyckad integration i det nya hemlandet. Många albanska kvinnor och män har så dåliga kunskaper i svenska att ett aktivt och jämlikt deltagande i föreningslivet är omöjligt. Detta kan föranleda att särskilda satsningar på kvinnor vad gäller undervisning i svenska, kombinerad med deltagning i föreningslivet och arbete, vara mycket viktigt.

Ovannämnd metod, skall anpassas till den albanska kvinnans kulturella tillhörighet. Vi kommer att lägga speciell vikt på albanska kvinnans jämlikhet i de olika föreningars beslutande organ.  

Under året vill vi arbeta vidare med och fördjupa vårt samarbete med RFSL.

Vi vill ta fram ett nytt pedagogiskt diskussionsmaterial att använda för värdegrundsfrågor.

Vi vill arbeta med några arrangemang såsom FN:s dag mor rasism och diskriminering och förintelsens minnesdag.

Vi vill arbeta vidare med att uppnå en jämn könsfördelning i vår musikverksamhet och edet utbud som presenteras vid olika kultur och musikfestivaler.

 

 

 


 

Integration, föreningsliv& mångfald:

 

Vi ska tillsammans med alla våra medlemmar genomföra samtalskvällar kring mångfald och integration. Till dessa kvällar ska vi bjuda människor som är bra för att förmedla sina erfarenheter och sina kunskaper. Genbom möten, debatt och kontakter mellan människor kan samtal kring de stora mänskliga värden starta. 

                                                   

Vi vill till alla medborgare, förmedla den positiva syn på det mångkulturella samhället som vi står för. Vi vill bygga nya nätverk och andra kontakter med andra organisationer i samhället.

                                                

Vi vill utöka vår rekrytering av nya medlemmar, samarbete med andra etniciteter, svenska kulturgrupper och institutioner.

Målen för integrationspolitiken har inte nåtts. Tvärtom växer utanförskapet. Vi ser ett Sverige som blir alltmera delat och den utvecklingen oroar oss. Arbetet och språket har en stor betydelse för en god och snabbare integrering i det nya hemlandet. Vi tror även att en gemensam värdegrund är fundament i ett mångfaldssamhälle.

 

Den demografiska utmaningen:

 

Vi vill arbeta aktivt för att synliggöra värdet av en kollektiv samhällspåverkan.

Vi vill främja såväl ungdomars som äldres studieverksamhet, men också verka för att möten över generationsgränserna kommer till stånd. Erfarenhetsutbyte och kunskapsbroar mellan unga och gamla anser vi viktigt e en levande demokrati.

Vi vill arbeta för att fler av våra föreningar använder ” Kunskap stärker föreningen ” för sin föreningsutveckling.

 

Det livslånga lärandet:

 

Föreningsverksamhet är en given del av det livslånga lärandet.

Vi vill arbeta aktivt med en utveckling inom demokrati och mänskliga rättigheter

Vi vill arbeta aktivt med studieverksamhet.

 


 

Ledarskapsutbildning:

 

Från våra föreningar framkommer önskemål om ledarskapsutbildning som tar sin utgångspunkt i föreningarnas specifika situation. Vårt arbete ska stödja Unionens vision, verksamhetsidé, strategier och mål.

 

 

Cirkelledareutveckling:

 

* Grundläggande utveckling.

* Fördjupning.

* Seminarier.

* Kursverksamhet.

* Kulturverksamhet.

* Studieorganisatörer.

* Ungdomsledar.

* Förtroende valda.

* Revisorer.

* kassörer

 

Kultur för alla

 

Kulturverksamhet:

 

Vad är kultur?

 

Ordet kultur kommer från latin, cultura, som betyder odling.

 

Med kultur menar vi främst två skilda områden:

dels konstnärlig odling, dels levnadsmönster

 

Kultur och kulturella uttrycksformer betyder mycket för oss människor.

Att få sinnena stimulera de och att få använda skapandet till att uttrycka känslor och upplevelser.

 

Kulturupplevelser är dessutom bra för hälsan, slår forskning fast.

 

Kulturupplevelser stimulerar delar av hjärnan och ökar motståndskraften mot infektioner och visa sjukdomar, t. ex. cancer och depressioner.

 

Dessutom har man konstaterat att deltagande i kulturella aktiviteter minskar dödligheten.

 

Kulturområdet, i ett brett perspektiv, är stort inom föreningslivet.

 

Kulturutredningen lade den 12 februari 2009 fram sitt betänkande. Utredningen föreslår nya kulturpolitiska mål.

 

Här är några:

 

Demokrati och yttrandefrihetsutveckling genom att främja öppna gemenskaper och arenor som är tillgängliga för var och en

kommunikation mellan olika individer och grupper.

 

Skapa förutsättningar för kulturupplevelser och bildning.

Att främja mångfald, kulturell pluralism och internationellt samspel.

Att stödja konstnärligt skapande.

Att kulturell kompetens och kreativitet används för att bidra till en socialt, Miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling

 

Albanska Föreningars Unions mål är:

att utbildar 20 kulturambassadörer under 2009/2011.

 

Vi vill synliggöra lärandeprocesserna i det ideella arbete, som möjliggör de stora arrangemang vi deltar i. Vi vill arbeta för att kulturproduktiviteten skall öka, inte  - som samhällstrenden ser ut idag – minska.

Vi vill skapa och främja mötesplatser för kulturutövande men självklart även för att som åskådare njuta av kulturlivet i såväl i sin förening och landet i övrigt.

I vår vision, kulturen är avgörande för växandet, både för den enskilde människans utveckling och delaktighet, men också för den sociala och ekonomiska förnyelsen och expansionen i Sverige. Sambanden mellan kultur och demokrati och ett livslång lärande är uppenbara. Vi utgår ifrån att alla både unga och vuxna har behov av att skapa, uttrycka sig och uppleva. Detta kräver en stark kulturell insats för våra medlemmar i hela Sverige. Det ska finnas ett kulturutbud med stor mångfald, som innehåller bredd och spets samt av kvalitet och nytänkande.

För att uppnå målen, vi måste arbeta nära det kulturlivet genom kulturinstitutioner, organisationer, landsting, kommuner, studieförbund och föreningar. Föreläsningar och kulturprogram ska bidra till att bredda kulturintresset, skapa opinion, väcka debatt och beröra människor.


 

 

”   Kulturen har många ansikten ”

 

Personer med funktionshinder

 

Vi skall arbeta intensivt för att utveckla metoder för funktionshindrades möjligheter att delta i verksamheten.

Vi ska också organisera kulturprogram och utflykter samt studiebesök,

Utgångspunkten för Unionens handikappsverksamhet är principen om alla människor lika värde och lika rätt.

 

Följande aktiviteter planeras:

                                                             

Studiecirklar.

Processutbildningar.

Studiebesök.

Utflykter

Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa.

 

Unionen vill stimulera sina medlemmar till fysisk aktivitet. Vi vill också, genom verksamheten, ge möjlighet till andrum i en stressig vardag. Vi vill bidra till en mer rättvis värld. Vi anser att en rättvis arbetsmiljö är rättighet och vi satsar mycket kring denna verksamhet.

Vi vill erbjuda våra medlemmar utbildningar i arbetsmiljöområdet.

 

Fria aktiviteter:

 

* Internationella kvinnodagen

* Kosovos dag

* Svenska nationaldagen

* Albanska folkdansfestivalen

* Kvinnomässan

* Idrottstävlingar

* Albaniens nationaldag

* Musik och poesifestival

* Nyårsfirandet

* Studiebesök

* Kulturutbyte


 

 

EU och EMU:

 

EU står inför en förändring. Antalet medlemsländer har ökats från 15 till 25 och fr.o.m nästa år tillkommer två nya medlemmar nämligen: Rumänien och Bulgarien. Framtiden ställer krav som Unionen måste ta hänsyn till.

 

Följande debattkvällar kommer att organiseras med följande tema:

 

* På vilken nivå besluten fattas.

 

* Grundläggande rättigheter i EU.

 

* Hur kan man förändra och förenklar EU-s fördrag?

 

* Vilken maktbalans ska råda mellan EU-s institutioner och vilka inflyttande ska de nationella ha?

 

*Viktiga förändringar av vissa sakfrågor.

 

Projektarbete:

 

Under 2009, planerar vi att genomföra två projekt med tema:

 

Rasism.

Redersrelaterat våld i nära relationer.

 

Klimatet är ditt:

 

Syftet och debatten om klimatförändringarna och vad de kan betyda för vårt liv på jorden och för oss i Sverige har varit omfattande det senaste tiden. Det är inte lätt att få en samlad bild av problemen och vad vi kan göra åt dem, globalt och i Sverige. Inte minst i hur vi kan som ideella organisationer göra något åt situationen, och i så fall vad vi kan göra.

Vi ska starta utbildningar om miljö och klimatförändringarna som ett hot mot hela jorden – mänskligheten. Deltagarna ska kunna utveckla kunskaper som underlätta vägval och påverkansmöjligheter;

Kunskap er som gör att man förstår samband och ser sammanhang

 

Temat är:

 

 

* Klimatet är ditt.

 


 

Målgrupp:

 

Våra medlemmar inom Albanska Föreningars Union i Sverige

 

Unionens gemensamma grundprinciper är:

 

* Att ge våra medlemmar möjligheter att aktivt kunna delta i Samhällslivet. Att ha kritisk samhälls syn.

* Att utvecklas och att skapa.

 

Kvalité är en viktig del av vår profil.

 

Malmö: 2009-03-28                  Styrelsen för Albanska Föreningars Union i Sverige

 

  


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia!